Customers Engagement Platform

Kết nối cửa hàng Shopify của bạn với Zalo OA ngay hôm nay.

ShopifyMeowshipMeowcartVIECheckout

Cải thiện thương hiệu của bạn với Meow Engage

Gửi thông báo ZNS Đang hoạt động

Gửi thông báo Zalo đến người mua hàng để cập nhật trạng thái đơn hàng (Xác nhận đơn hàng, bàn giao cho đơn vị vận chuyển, Huỷ đơn hàng...)

Gửi thông báo SMS Đang phát triển

Gửi thông báo SMS đến người mua hàng để cập nhật trạng thái đơn hàng (Xác nhận đơn hàng, bàn giao cho đơn vị vận chuyển, Huỷ đơn hàng...)

Chiến dịch & quảng cáo Đang phát triển

Tăng doanh số của bạn bằng cách tạo các chiến dịch & thông báo đến khách hàng đã từng mua hàng tại cửa hàng của bạn.

Giải pháp duy nhất

Chúng tôi tự tin là nền tảng kết nối Shopify với Zalo OA duy nhất & tốt nhất hiện tại trên Apps Store của Shopify.

Open API Đang hoạt động

Tài liệu tích hợp nhanh chóng cho nhà phát triển tuỳ biến sử dụng theo nhu cầu.

Chi phí để bắt đầu sử dụng Meow Engage?

LITE$0.00

 • $0.0021 trên mỗi lần gửi tin nhắn
 • Gửi thông báo / cập nhật trạng thái đơn hàng Zalo
 • Tích hợp API
 • Kênh hỗ trợ 24/7

PRO$10.00

 • Đang phát triển
 • Đang phát triển
 • Đang phát triển
 • Đang phát triển
 • Đang phát triển
 • Đang phát triển

ENTERPRISE$99.00

 • Đang phát triển
 • Đang phát triển
 • Đang phát triển
 • Đang phát triển
 • Đang phát triển
 • Đang phát triển
 • Đang phát triển
 • Đang phát triển